Visningar
Åtgärder

Dagens Program

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
DP-48.jpg

Dagens Program var ett litet häfte som innehöll information om dagens händelser i nöjesparken, främst underhållningen. Programmet togs fram på 1920-talet och trycktes sista gången 1959. Häftet ersattes av informationsskyltar i parken och, långt senare - i takt med internets utveckling - av information på Lisebergs hemsida.

AB Reklamtjänst producerade programmet under många år. I Lisebergs interna handlingar från 1941 framgår att 1 800 program trycktes i veckan och 30 000 per säsong, vilket ger en bild av åtgången under det tidiga 40-talet. Det ska dock nämnas att den upplagan var gratis för Liseberg. Allt över nyss nämnda antal kostade nöjesparken 8 öre per exemplar.