Visningar
Åtgärder

Liseberg AB

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök

1925-

Liseberg AB bildades den 8 januari 1925. 1923 var nöjesfältet på Liseberg en del av Jubileumsutställningen i Göteborg. 1924 drevs det vidare av utställningens nöjesutskott.

Lisebergsstyrelsens ordförande Herman Lindholm berättade i samband med bildandet att det länge funnits intresse för ett kommunalt, eller åtminstone halvkommunalt, tivoli i Göteborg.

- Redan flera år före utställningen talades om tivolit, som vi då på många håll ansågo av betydelse för nöjeslivet, men som vi samtidigt voro på det klara med att det aldrig kunde hållas på den önskvärda nivån, om det inte hade kommunen bakom sig, sa han 1925.

Men så kom de svåra ekonomiska åren då man hade annat att tänka på än tivoliplaner. Till sist blev det alltså Jubileumsutställningen som fick ta hand om, och göra verklighet, av dem.

Liseberg AB bildades med ett aktiekapital på 100 700 kr, var av Göteborgs Stad ägde 100 000 kr. Jubileumsutställningens kostnad för anläggningen, inklusive de omfattande nöjesanordningarna, värderades till omkring 2,5 miljoner kr. Av denna summa amorterades 1,5 miljoner kr under sommaren 1923. Liseberg AB övertog därför anläggningen för 1 miljon kr, pengar som skulle betalas tillbaka med ett 30-årigt amorteringslån, ett lån som Göteborgs Stad gick i borgen för.

- Vad vi fick överta var egentligen bara Konserthallen, Värdshuset och några attraktioner. Av detta beslöt vi skapa något typiskt för Göteborg och västkusten, något absolut nytt, som skulle locka folk från alla håll, sa Herman Lindholm i samband med sin 75-årsdag 1950.

Mer information kommer.

Styrelsen genom åren

1925

1946

 • Ordförande: spårvägsman C.R. Carlsson
 • Vice ordförande: direktör Osvald Arnulf-Olsson
 • Sekreterare och ombudsman: direktör Georg Bodén
 • Styrelseledamot: direktör Erik Bergendahl
 • Styrelseledamot: typograf A.E. Engström
 • Styrelseledamot: programchef Julius Rabe
 • Styrelseledamot: resebyråföreståndare Arne Berggren
 • Styrelseledamot: ombudsman Olof Calderon
 • Suppleant: regissör Knut Ström
 • Suppleant: intendent Carl Englund

Verkställande direktören Einar Ekström var föredragande i styrelsen.

1947

 • Ordförande: spårvägsman C.R. Carlsson
 • Vice ordförande: direktör Osvald Arnulf-Olsson
 • Sekreterare och ombudsman: direktör Georg Bodén
 • Styrelseledamot: direktör Erik Bergendahl
 • Styrelseledamot: typograf A.E. Engström
 • Styrelseledamot: programchef Julius Rabe
 • Styrelseledamot: resebyråföreståndare Arne Berggren
 • Styrelseledamot: redaktör Nils Holmberg
 • Suppleant: regissör Knut Ström
 • Suppleant: spårvägsman Bertil Tholin

Verkställande direktören Einar Ekström var föredragande i styrelsen.

1948

 • Ordförande: spårvägsman C.R. Carlsson
 • Vice ordförande: direktör Osvald Arnulf-Olsson
 • Sekreterare och ombudsman: direktör Georg Bodén
 • Styrelseledamot: direktör Erik Bergendahl
 • Styrelseledamot: typograf A.E. Engström
 • Styrelseledamot: programchef Julius Rabe
 • Styrelseledamot: resebyråföreståndare Arne Berggren
 • Styrelseledamot: redaktör Nils Holmberg
 • Suppleant: regissör Knut Ström
 • Suppleant: spårvägsman Bertil Tholin

Verkställande direktören Einar Ekström var föredragande i styrelsen.

1950

 • Ordförande: spårvägsman C.R. Carlsson
 • Vice ordförande: direktör Osvald Arnulf-Olsson
 • Sekreterare och ombudsman: direktör Georg Bodén
 • Styrelseledamot: direktör Erik Bergendahl
 • Styrelseledamot: typograf A.E. Engström
 • Styrelseledamot: programchef Julius Rabe
 • Styrelseledamot: resebyråföreståndare Arne Berggren
 • Styrelseledamot: redaktör Nils Holmberg
 • Suppleant: regissör Knut Ström
 • Suppleant: föreståndare Bertil Tholin

Verkställande direktör Einar Ekström var föredragande i styrelsen.

1960

 • Arne Berggren, ordförande
 • Harry Hjörne, vice ordförande
 • Bertil Tholin
 • Tage Larsson
 • Karl-Axel Högberg
 • Wilhelm Blomstrand
 • Adolf Borén
 • Uno Alsvik, suppleant
 • Sven Erik Johansson, suppleant
 • Stig Gunne, suppleant

1961

 • Arne Berggren, ordförande
 • Harry Hjörne, vice ordförande
 • Bertil Tholin
 • Tage Larsson
 • Wilhelm Blomstrand
 • Adolf Borén
 • Stig Gunne
 • Uno Alsvik, suppleant
 • Sven Erik Johansson, suppleant
 • Jan Steen, suppleant
 • Einar Ekström, föredragande
 • Bertil Ådahl, ombudsman och sekreterare

1966

 • Arne Berggren, ordförande
 • Uno Alsvik, vice ordförande
 • Bertil Tholin
 • Adolf Borén
 • Tage Larsson
 • Wilhelm Blomstrand
 • Sven-Erik Johansson
 • Åke Lundh, suppleant
 • Sigurd Möhlenbrock, suppleant
 • Mats Johansson, suppleant

1973

 • Uno Alsvik, ordförande
 • Arne Berggren, vice ordförande
 • Jan Sten
 • Bertil Tholin
 • Tage Larsson
 • Åke Lundh
 • Pär-Arne Jigenius
 • Sven-Erik Johansson, suppleant
 • Erik V. Hansson, suppleant
 • Dick Eriksson, suppleant

1980

 • Uno Alsvik, ordförande
 • Bertil Tholin, vice ordförande
 • Jan Steen
 • Göran Johansson
 • Algot Mattsson
 • Jörgen Linder
 • Per-Anders Örtendahl
 • Per Clemensson, suppleant
 • Solveig Schulz, suppleant
 • Per-Arne Jigenius, suppleant
 • Bertil Ådahl, sekreterare

1994

Göran Johansson, ordförande Lars-Åke Skager, vice ordförande Johnny Magnusson Claes-Göran Brandin Gunnel Enby Gunvor Carlsson Margaretha Hallberg Per Clemensson, suppleant Björn Svedberg, suppleant Rune Zachrisson, suppleant Bertil Ådahl, sekreterare