Visningar
Åtgärder

Huvudentrén

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök

1923-

Lisebergs Huvudentré är ett av Göteborgs mest klassiska byggnadsverk. Men de två tornen har inte alltid prytt Lisebergs framsida. Från början var entrén ett hål i en vägg! Här följer berättelsen om Huvudentréns utveckling från 1923 fram till idag.

1923

1923. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Tro det eller ej. Öppningen i väggen var den ursprungliga entrén till nöjesfältet på Liseberg. Detta året var Liseberg en del av Jubileumsutställningen i Göteborg, vars huvudentré låg vid Götaplatsen. Ville man roa sig på nöjesfältet fick man snällt promenera upp mot Näckrosdammen, vika av vänster strax innan nuvarande Göteborgs universitetsbibliotek, passera en stor viadukt vid Korsvägen, traska vidare förbi Exportutställningen (dagens Svenska Mässan) innan man slutligen kom till den här trädgården. De höga murarna förklaras av att utställningen var avgränsad från övriga staden.


1924-1928

1924-1928. Foto: Kamerareportage

1924 var Jubileumsutställningen ett minne blott. Nöjesfältet döptes till Liseberg och en ny entré såg dagens ljus. En tillfällig anordning, hette det då, som utgjordes av gallret och vändkorsen som fanns vid Götaplatsen 1923. Från början var tanken att bygga upp de gamla grindstugorna som utgjorde entré då Liseberg fortfarande var ett landeri. Planen förverkligades aldrig utan entrén kom att se ut så här till 1928. Arkitekt var Jubileumsutställningens chefsarkitekt Arvid Bjerke. 1925 var grindarna gröna. Kanske hade de samma färg tills entrén byggdes om på nytt.


1929-1939

1929-1939. Foto: Liseberg

1929 var det premiär för Lisebergs nya ståtliga entré. Den med ett torn. Den moderna entrén gav möjlighet till så kallad dubbelkontroll, dels genom biljettförsäljning men även genom spärrar med räkneverk. Utanför entrén hände det också saker; Örgrytevägen breddades, Liseberg fick en spårvagnshållplats och på andra sidan vägen byggdes en parkeringsplats.

Tornet på entrébyggnadens tak var cirka 20 meter högt. Eller som en tidning uttryckte det: "Tornet blir så högt att man vid ett försök att se på dess topp måste intaga den ställning som den perfekte snapsslukaren har då han begår akten."


1940-1979. Foto: Liseberg

1940-1979

Elva år senare var det dags igen. Den nya entrén hade fler vändkors än tidigare och även ett vaktkontor. Men framför allt hade den två torn! Entrén ritades av arkitekten Axel Jonson. Den vackra färgbilden togs 1950, året då Televisionen presenterades som "morgondagens sensation" i Konserthallen och på Rotundan.


1980-2011

Direkt efter att Liseberg stängde hösten 1979 inleddes rivningen av Pop In och bygget av Lisebergshallen. I samband med det revs även Huvudentrén, som var svårt skadad av marksättningar. En helt ny entrébyggnad, med samma utseende som den tidigare, var på plats till premiären 1980. Arkitekt var Bengt Lidström. I samband med bygget installerades ett elektroniskt entré- och registreringssystem entrén.


2012-

2012-. Foto: Stefan Karlberg

De klassiska rosa tornen renoverades och antalet entrékassor mer än fördubblades när entrén byggdes om 2012. Wingårdh Arkitektkontor AB låg bakom den nya designen.

- Ombyggnaden av huvudentrén är vår största investering 2012 - och också den mest utmanande. Vi ser fram emot att kunna ge våra gäster en bättre entréupplevelse, både vad gäller utseende och service, när vi öppnar den 28 april, sa Lisebergs vd Andreas Andersen.

Dessutom...

...byggdes entrén om inför Lisebergs 40-årsjubileum 1963. Utseendet ändrades inte nämnvärt men i anslutning till entrén byggdes den nya danssalongen Jazzen med tillhörande servering, garderob, toaletter, telefonkiosker, polisstation samt informations- och biljettcentral. Det sistnämnda uppskattades både av göteborgare och turister.