Visningar
Åtgärder

Hotell Liseberg Heden

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Hotell Heden i mitten av 1960-talet. På den tiden gjordes mellan 5 000 och 11 000 övernattningar av studenter per år. Den sista studenten flyttade ut 1970. Foto: Okänd
Receptionen, troligen på 1950-talet. Foto: Okänd
Att det ursprungliga hotellet kallades "barackerna på Heden" framgår tydligt av bilden. Foto: Okänd
Hotell Hedens logotyp. Åtminstone på 1960- och 1970-talet. Foto: Okänd

1947-

Hotell Liseberg Heden, från början Hotell Heden, är ett hotell som ligger i korsningen Sten Sturegatan-Engelbrektsgatan vid Heden i centrala Göteborg. Hotellet drivs av Liseberg sedan det öppnade 1947.

Innehåll

Hotell Heden

I februari 1947 föreslog Lisebergs styrelse att Liseberg, i samarbete med Göteborgs kommun, skulle engagera sig i det provisoriska hotell som var tänkt att byggas på Heden i centrala Göteborg. Initiativtagare till bygget var den socialdemokratiske kommunpolitikern Arne Berggren, tillika ledamot i Lisebergs styrelse. Genom bildandet av ett dotterbolag skulle Liseberg ta på sig att sköta driften. Den 17 juni 1947 blev förslaget verklighet då Hotellaktiebolaget Engelbrekt registrerades hos Kungliga Patent och Registreringsverket. Tanken var att Liseberg skulle driva hotellet i fem år.

Att hotellet byggdes berodde på rådande rumsbrist i Göteborg, likaså bostadsbrist för studenter. Att det var provisoriskt byggt gick inte att ta miste på. Byggnaden var mer att betrakta som baracker (en idé som man hämtat från Köpenhamn) och hotellet benämndes därför ofta som "barackerna på Heden".

10 juni 1947 övernattade de första gästerna och 1948 bytte Hotellaktiebolaget Engelbrekt namn till Hotell AB Heden. Samma år byggdes en flygel med studentrum.

Hotel Heden blev med tiden hotellet mitt i stan, där alla kategorier av människor bodde. En engelsk utrikesminister övernattade och utanför hängde unga autografjägare när en kändis var i stan. Flera idrottslag, både lands- och klubblag, bodde på hotellet i samband med idrottsevenemang. Den sista studenten lämnade hotellet 1970 (som kuriosa kostade ett studentrum 160 kronor per månad de sista åren).

I mitten av 1970-talet höjdes standarden genom flera ombyggnationer. Exempelvis fick hotellet en ny mittflygel, som stod klar 6 mars 1978. Den innehöll 25 moderna rum med dusch, toalett, radio, automatisk väckning och färg-TV. Dessa ingrepp var de första etapperna i vad som tillslut skulle resultera ett helt nytt hotell.

Hotell Liseberg Heden

Herrlandslaget i fotboll bodde på Hotell Liseberg Heden inför landskampen mot Sovjetunionen, som spelades den 20 augusti 1986. Foto: Kamerareportage

För efter 33 års "provisorium" försvann barackerna från Heden. Hösten 1980 inleddes arbetet med att riva den gamla hotellbyggnaden och ersätta den med en ny.

- Hotell Heden har fyllt en funktion, men vi måste följa med i utvecklingen, sa Arne Berggren till tidningen Arbetet i juni 1980. Berggren som, utöver att han tog initiativ till hotellet även var dess verkställande direktör 1947-1974.

Den nya hotellbyggnaden byggdes i två plan. Kapaciteten ökade, från 84 rum till 145 kombirum och två minisviter. Anläggningen fick även två konferensrum (döpta till Karl Gerhard och Lasse Dahlquist). Den nya restaurangen placerades intill hotellfoajén, med utsikt mot Sten Sturegatan. Knappt 20 miljoner kronor gick bygget på.

1 april 1982 invigdes nya Hotell Liseberg Heden. Namnbyte blev det även för bolaget, som gick från att heta Hotell AB Heden till Hotell Liseberg Heden AB. I samband med ombyggnationen köpte Liseberg loss tomtmarken från kommunen. En månad senare gick hotellets verkställande direktör Arne Wimmerstedt i pension. Hans plats övertogs av Lisebergs vd Boo Kinntorph, medan Lilian Svensson, senare Lilian Kouthoofd, utsågs till hotellchef. 1988 avancerade Kouthoofd till verkställande direktör för hotellet.

Bygga på Heden - en laddad fråga

"I alla tider" har den framtida användningen av Heden varit en stridsfråga. Så även 1980. Den gången gällde det en dispens från gällande stadsplan som Göteborgs kommun gav Liseberg i samband med bygglovet för det nya hotellet. Detta ogillades av länsstyrelsen som pekade på det faktum att en ny trafikled planerades på den mark som togs i anspråk. En så stor avvikelse från gällande stadsplan var inte ok, menade man. Göteborgs kommun, å sin sida, ansåg att hotellet var viktigt och att trafikleden ändå aldrig kommer att byggas. Länsstyrelsen var paragrafryttare, menade man.

Utvecklingen under fyra decennier

Under 1980-talet förbättrades hotellet varje år. Renoveringar och ombyggnationer gjordes, rummen blev fler och standarden höjdes. I december 1984 övertog Lisebergs Restaurant AB driften av restaurangen och 1986 tog hotellet klivet in i dataåldern, då receptionen datoriserades. Samma år förbättrades miljön utanför entrén. Lokalgatan breddades och lystes upp medan förutsättningar för vattenkonst och planteringar skapades. Som avslutning på ett händelserikt decennium presenterades fem nya konferensrum och en ny restaurang 1989. Av tradition döptes hotellets olika delar med Göteborgsklingande namn. Konferensrummen fick således heta Kal, Ada, Beda, Oskar och Osborn.

30 maj 1996 invigdes två nytillskott - hotelldelen Guldheden, bestående av 16 nya rum, och nya restaurangen Hedens Hörna med plats för 150 ätande. Hotellet hade nu totalt 172 rum. Tre år senare (1999) tog Hotell Liseberg Heden AB över driften av Hedens Hörna (från Lisebergs Restaurant AB). I samband med övertagandet lanserades det populära konceptet Brunch Americain. Däremellan lämnade Lilian Kouthoofd tjänsten som verkställande direktör och ersattes av Mats Östblom, som tillträdde 1998.

2000-talet välkomnades med ännu ett nybygge - i mars månad år 2000 öppnade den nya hotelldelen Nordstan med 39 moderna rum. I december samma år inleddes totalrenoveringen av hotelldelen Masthugget, som byggdes 1978. Renoveringen, som omfattade 20 rum, var klar 2001. Fortsatt renovering följde 2002-2003 av delarna Gamlestan, Haga och Lundby. 2004 byggdes hotellet ut med en vinterträdgård och lobbybar samt ny reception, lobby, entré och bakomliggande administrationsutrymmen. 2005 tilldelades hotellet 4 stjärnor inom ramen för SHR:s nationella klassificeringssystem. Som ett led i detta totalrenoverades resterande 67 rum i fyra hotelldelar. 2008 var det konferensavdelningens tur att renoveras.

2011 installerades kostnadsfri WiFi för alla gäster och en Wellness byggdes, med bastu, dusch, relax och gym. 2012 byggdes entrén om och 2013 monterades nya entré- och gavelskyltar, utformade i enlighet med Lisebergs nya logotyp. Vid årsskiftet 2014/2015 gick verksamheten i Hotell Liseberg Heden AB över i Liseberg AB. Från den dagen var bolaget endast ett fastighetsbolag.