Visningar
Åtgärder

FlumeRide

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Bygget av FlumRide pågick under hösten 1972 och våren 1973. Foto: Okänd
1970-talet. Foto: Okänd
1978. I bakgrunden Turbo-Star, Veckans Revy och Peter Pan. Foto: Okänd
Början av 1980-talet. Enterprise i bakgrunden. Foto: Okänd
2003. Foto: Stig Kälvelid
FlumeRide Marathon 2003. Foto: Stig Kälvelid
2003. Foto: Stig Kälvelid
2004. Foto: Stig Kälvelid
2004. Foto: Stig Kälvelid
2006. Foto: Stefan Karlberg
2006. Foto: Stefan Karlberg
2009. Foto: Stefan Karlberg
2012. Foto: Stefan Karlberg
2014. Foto: Stefan Karlberg

1973-

FlumeRide, en av Lisebergshistoriens mest klassiska attraktioner, hade premiär 1973. Det är en vattenattraktion med 28 stockar som surfar fram i en ränna som leder från södra området upp i övre parken och sedan ner till utgångsläget igen. Banan är 610 meter lång och har två vattenfall.

Innehåll

Bakgrund

I november 1971 föreslog Lisebergs dåvarande vd Olof Calderon att Liseberg borde undersöka möjligheten att köpa en så kallad ”timmerstockbana” till 50-årsjubileet 1973 . Han ansåg att banan i huvudsak borde placeras i övre parken och på ett naturligt sätt anpassas till terrängen.

Timmerstocksbanor tillverkades av det amerikanska företaget Arrow Development Company. Företaget erbjöd sig att skicka över två representanter för att bedöma möjligheterna att bygga attraktionen på Liseberg. Vid tidpunkten uppskattades projektet kosta 3-5 miljoner kronor.

Amerikanerna gjorde sitt besök och i februari 1972 hade Lisebergs ledning, med hjälp av arkitekten Simon Henningsen, utarbetat ett förslag på hur attraktionen skulle kunna se ut. Ett förslag som Arrow ställde sig positiva till.

Under projektets gång stod det klart att Liseberg behövde förnya sina attraktioner. En femårsplan skapades och i den framgick vilka attraktioner som borde köpas och vilka som borde tas bort. Projektet växte snart till en jättesatsning inför jubileet 1973. För att göra plats för FlumeRide, och den andra attraktionsnyheten Barnbåtarna, skulle Pariserhjulet flyttas till Racerbanans plats i övre parken. Dessutom skulle omfattande miljöförbättringar göras. Besparingar gjordes genom att riva Racerbanan och Stjärnscenen, stänga Båtbanan under Gamla Bergbanan och genom att sälja vissa attraktioner.

Kostnaden för FlumeRide-projektet hade nu stigit till drygt 7 miljoner kronor och skulle med tiden bli ännu dyrare. Anledningen till de ökade kostnaderna berodde till stor del på kostnadskrävande byggen i den svåra parkterrängen samt ledningens höga krav på driftssäkerhet. Exempelvis ändrades stationsbyggnaden för att få större kapacitet och ökad säkerhet vid av- och påstigning.

I juni 1972 sjukskrevs Olof Calderon en längre tid. Hans arbetsuppgifter övertogs tillsvidare av ekonomidirektör Boris Ljungman. Ljungman var redan projektledare och därför väl insatt i bygget av FlumeRide. Han hade tidigare varit över i USA och förhandlat med Arrow och det var även han som skulle komma att slutföra affären.

När det teoretiska väl var på plats återstod det praktiska - det mödosamma arbetet med att riva attraktioner, spränga i berget och att bygga en av Lisebergs största åkattraktioner någonsin. Och klockan tickade. I slutet av februari 1973 meddelade Ljungman att FlumeRide kanske inte skulle bli klar till premiären. Leveransen av pumpar från Finland var försenad. Tidspressen var så stor att förändringar i Lisebergshäftet diskuterades.

Men pumparna anlände och tidplanen höll. Den 25 april 1973 öppnade Liseberg och så gjorde även FlumeRide. Totalt kostade attraktionen 8 miljoner kronor. Väl investerade pengar skulle det visa sig.

Vad ska attraktionen heta?

I slutet av 1972 väcktes frågan om vad attraktionen skulle heta. Originalnamnet var Flume Ride, men skulle det fungera i Sverige? "Ja det gör det", svarade en tillfrågad reklambyrå, och så var den saken ur världen! I många år skrevs namnet Flume-Ride men nöps senare, på klassiskt Lisebergsmanér, ihop till FlumeRide.

Kuriosa

 • Priset på lösa biljetter till FlumeRide kostade 4 kr för vuxna och 2 kr för barn premiäråret 1973.
 • Från början fanns tre platser varifrån personal kontrollerade banan: en liten kur i toppen av andra liften och en ovanför de båda stupen.
 • Kontrolltornet med TV-bevakning (i toppen av första liften) byggdes till säsongen 1977.
 • Varje minut forsar 90 000 liter vatten fram i FlumeRide. Det blir 5,4 miljoner liter i timmen!

Mottagandet

FlumeRide fick blandat mottagande i samband med premiären 1973. GT:s recensent var direkt negativ:

"En besvikelse - på annat sätt kan man inte karaktärisera Lisebergs stora begivenhet [...] Visst kan en dylik forsfärd vara kul - men då får den bjuda på mer hisnande sensationer" gick det att läsa i tidningen den 25 april 1973.

När samma tidning frågade runt bland premiäråkarna blev svaren högst skiftande:

"Inget fel på Flume Riden. Sämre grejer har man väl åkt."

"Toppen, men man blev ju så blöt."

"Det var dyrt och inte särskilt roligt."

"Roligt en gång, sedan bara tråkigt."

"Fantastiskt! Roligt med något nytt på nöjesfältet. Riden är snabb och bra."

"Ganska bra. Men lite brantare kunde det varit på sina ställen."

"Det kunde varit bättre. Jag trodde att det skulle vara roligare och lite annorlunda."

"Jag är inte imponerad. Och så stänkte det vatten hela tiden. Det blir kallt efter ett tag så här i kvällskylan."

"Det var jätteroligt! Kommer att åka så fort jag kan."

"Det var dåligt med stup. Lite mer spänning kunde det nog vara."

Olyckor/tillbud

 • På Lisebergs avslutningsdag den 25 september 1977 fylldes banan med lödder. Läs mer under 1977.
 • Den 8 oktober 2006 skadades en kvinna allvarligt sedan hon i panik klamrat sig fast i ett räcke vid toppen av sista nedförsbacken. Stocken som kvinnan färdades i åkte ner medan hon själv blev hängande, tills hon tappade taget. Efter att ha fallit ner för backen blev hon därefter påkörd av de två efterföljande båtarna. Mirakulöst nog överlevde kvinnan och blev så småningom helt återställd.

FlumeRide ett svartbygge?

I samband med bygget av FlumeRide växte en kommunal skandal fram. Boende på Södra Vägen var kritiska till Liseberg. Dels för utebliven information innan omfattande anläggningsarbete, men framför allt gällde anklagelsen svartbygge. Bygglov saknades och dessutom hade en del av banan byggts på ett område som enligt gällande stadsplan var punktprickat. Ett sådant område fick överhuvudtaget inte bebyggas. Frågan blev än mer känslig för att ordföranden i Göteborgs byggnadsnämnd, Uno Alsvik, även var styrelseordförande i Liseberg AB.

På förslag från stadsarkitekten gav Göteborgs byggnadsnämnd provisoriskt byggnadslov i efterhand. Liseberg gick med på att lägga en del av banan i tunnel redan under sommaren 1973, om den skulle visa sig vara störande. Byggnadsnämnden menade att man först efter en genomförd säsong kunde avgöra om banan medförde de sanitära olägenheter som grannarna på Södra Vägen befarade.

Hösten 1974 fick Liseberg sitt bygglov. Någon tunnel behövde aldrig byggas.

Inget vattenstänk!

Efter premiärsäsongen 1973 ville Liseberg ledning förhindra vattenstänk i FlumeRide. I ett brev till Dean Schallon på Arrow Development, företaget som levererade attraktionen, beskrev Lisebergs vd Boo Kinntorph problemet:

"Åkfrekvensen på Flume Riden har i stort sett motsvarat våra förväntningar. Vi har dock under säsongens gång sett och hört att viss (något äldre och kanske också välklädd) publik undviker en Flume-Ride tur på grund av risken för vattenstänk på kläder och i hår (gäller främst damer). Detta är ett stort problem som kommer att bli ännu större i framtiden om vi ej så gott som hundraprocentigt eliminerar vattenstänk på de åkande.”

Lisebergs förhoppning var att Arrow skulle lösa problemet (exempelvis genom nya båtar) så att man inför säsongen 1974 kunde informera publiken att FlumeRide nu är helt stänkfri.

Så blev det aldrig. Som tur är.

Biljettpris

 • 1973: 4 kr för vuxna, 2 kr för barn
 • 1981: 6,50 kr
 • 1982: 7 kr
 • 2005: 45 kr (3 åkkuponger)

Åkstatistik

 • 1974: 760 000

Fakta

Typ av attraktion: Vattenbana

Tillverkare: Arrow Development Company (senare Arrow Dynamics), USA

Tillverkarens beteckning: Flume Ride

Tillverkningsår: 1973

Antal åkande: Max 140 pers

Kapacitet: 28 stockar à 4-5 pers/stock

Pumpkapacitet: 90 000 liter/minut

Banans längd: 610 m

Fallhöjd första stupet: 9 m

Fallhöjd andra stupet: 14 m

Vattenmängd: 1 200 000 liter