Visningar
Åtgärder

FlumeRide

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Bygget av FlumRide pågick under hösten 1972 och våren 1973.. Foto: Liseberg
Foto: Liseberg
FlumeRide 1978. I bakgrunden syns Turbo-Star, Veckans Revy och Peter Pan. Foto: Liseberg
Foto: Stig Kälvelid
Foto: Stig Kälvelid
Foto: Stefan Karlberg
Foto: Stefan Karlberg
Foto: Stefan Karlberg
Foto: Stefan Karlberg
FlumeRide i början av 1980-talet. I bakgrunden snurrar Enterprise. Foto: Liseberg

1973-

FlumeRide – en av Lisebergshistoriens mest klassiska attraktioner – hade premiär 1973. Det är en vattenattraktion med 28 stockar som surfar fram i en ränna som leder från södra området upp i övre parken och sedan ner till utgångsläget igen. Banan är 610 meter lång och har två vattenfall.

Innehåll

Bakgrund

I november 1971 föreslog Lisebergs dåvarande VD Olof Calderon att Liseberg borde undersöka möjligheten att köpa en så kallad ”timmerstockbana” till 50-årsfirandet 1973 . Han ansåg att banan i huvudsak borde placeras i övre parken och på ett naturligt sätt anpassas till terrängen.

Timmerstocksbanor tillverkades av det amerikanska företaget Arrow Development Company. Företaget erbjöd sig att skicka över två representanter för att bedöma möjligheterna att bygga attraktionen på Liseberg. Vid tidpunkten uppskattades projektet kosta 3-5 miljoner kronor.

Amerikanerna gjorde sitt besök och i februari 1972 hade Lisebergs ledning, med hjälp av arkitekten Simon Henningsen, utarbetat ett förslag på hur attraktionen skulle kunna se ut. Ett förslag som Arrow] ställde sig positiva till.

Under projektets gång stod det klart att Liseberg behövde förnya sina attraktioner. En femårsplan skapades och i den framgick vilka attraktioner som borde köpas och vilka som borde tas bort. Projektet växte snart till en jättesatsning inför jubileet 1973. För att göra plats för FlumeRide och den andra attraktionsnyheten Barnbåtarna skulle Pariserhjulet flyttas till Racerbanans plats i övre parken. Dessutom skulle omfattande miljöförbättringar göras. Besparingar gjordes genom att riva Racerbanan och Stjärnscenen, stänga Båtbanan under Gamla Bergbanan och genom att sälja attraktioner.

Kostnaden för FlumeRide-projektet hade nu stigit till drygt 7 miljoner kronor och skulle med tiden bli ännu dyrare. Anledningen till de ökade kostnaderna berodde till stor del på kostnadskrävande byggen i den svåra parkterrängen samt ledningens höga krav på driftssäkerhet. Exempelvis ändrades stationsbyggnaden för att få större kapacitet och ökad säkerhet vid av- och påstigning.

I juni 1972 sjukskrevs Olof Calderon en längre tid. Hans arbetsuppgifter övertogs tillsvidare av ekonomidirektör Boris Ljungman. Ljungman var redan projektledare och därför mycket väl insatt i bygget av FlumeRide. Han hade tidigare varit över i USA och förhandlat med Arrow och det var även han som skulle komma att slutförde affären.

När det teoretiska väl var på plats återstod det praktiska - det mödosamma arbetet med att riva attraktioner, spränga i berget och att bygga en av Lisebergs största åkattraktioner någonsin. Och klockan tickade. I slutet av februari 1973 meddelade Boris Ljungman att det fanns risk att FlumeRide inte skulle bli klar till premiären. Leveransen av pumpar från Finland var försenad. Tidspressen var så stor att förändringar i Lisebergshäftet diskuterades.

Men pumparna anlände och tidplanen höll. Den 25 april 1973 öppnade Liseberg och så gjorde även FlumeRide. Totalt kostade attraktionen 8 miljoner kronor. Väl investerade pengar skulle det visa sig.

Vad ska attraktionen heta?

I slutet av 1972 väcktes frågan om vad attraktionen skulle heta. Originalnamnet var Flume Ride, men fungerade det i Sverige? ”Ja det gör det”, svarade en tillfrågad reklambyrå, och så var den saken ur världen! På klassiskt Lisebergsvis valde man att nypa ihop Flume och Ride till FlumeRide.

Kuriosa

  • Priset på lösa biljetter till FlumeRide kostade 4 kr för vuxna och 2 kr för barn premiäråret 1973.
  • Kontrolltornet med TV-bevakning (i toppen av första backen) byggdes till säsongen 1977.
  • Varje minut forsar 90 000 liter vatten fram i FlumeRide. Det blir 5,4 miljoner liter i timmen!

Olyckor/tillbud

  • På Lisebergs avslutningsdag den 25 september 1977 fylldes banan med lödder. Läs mer under 1977.
  • Den 8 oktober 2006 skadades en kvinna allvarligt då hon i panik klivit ur stocken precis före den sista nedförsbacken. Hon blev därefter påkörd av de två efterföljande båtarna.

FlumeRide ett svartbygge?

I samband med bygget av FlumeRide växte en kommunal skandal fram. Boende på Södra Vägen anklagade Liseberg, dels för utebliven information innan omfattande anläggningsarbete, men framför allt för svartbygge. Bygglov saknades och dessutom hade en del av banan byggts på ett område som enligt gällande stadsplan var punktprickat. Ett sådant område fick överhuvudtaget inte bebyggas. Frågan blev än mer känslig av att ordföranden i Göteborgs byggnadsnämnd, Uno Alsvik, även var styrelseordförande i Liseberg AB.

På förslag från stadsarkitekten gav Göteborgs byggnadsnämnd provisoriskt byggnadslov i efterhand. Liseberg gick med på att lägga en del av banan i tunnel redan under sommaren 1973 om den skulle visa sig vara störande. Byggnadsnämnden menade att man först efter en genomförd säsong kunde avgöra om banan medförde de sanitära olägenheter som grannarna vid Södra Vägen befarade.

Hösten 1974 fick Liseberg sitt byggnadslov. Någon tunnel behövde aldrig byggas.

Biljettpris

  • 1982: 7 kr

Fakta

Typ av attraktion: Vattenbana

Tillverkare: Arrow Development Company (senare Arrow Dynamics), USA

Tillverkarens beteckning: Flume Ride

Tillverkningsår: 1973

Antal åkande: Max 140 pers

Kapacitet: 28 stockar à 4-5 pers/stock

Pumpkapacitet: 90 000 liter/minut

Banans längd: 610 m

Fallhöjd första stupet: 9 m

Fallhöjd andra stupet: 14 m

Vattenmängd: 1 200 000 liter