Visningar
Åtgärder

Ekebacken

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök

1949-1970

Ekebacken var namnet på Tyrolen åren 1949-1970. På Ekebacken serverades vin och öl till lagad måltid. Restauranten drevs av AB Hotell Eggers till 1970 då Lisebergs Restaurant AB tog över driften.

Mer information kommer.

Kuriosa

Under våren 1960 skrev Göteborgs-Postens chefredaktör Harry Hjörne en krönika i GP om nykterhetsförhållandena i Göteborg, speciellt bland ungdomen. Krönikan ledde till en insändare där en person kritiserade Liseberg i allmänhet och Restaurant Ekebacken i synnerhet. I insändaren gick bland annat att läsa: "Mest bedrövligt var det att se tonåringar som redan vid ankomsten vinglade och uppträdde påfallande högljutt men ändå utan hinder serverades vad som önskades."

Hjörne, som vid tiden var vice ordförande i Liseberg AB:s styrelse, valde att inte publicera insändaren. I stället skickade han den till Lisebergs vd Einar Ekström. Ekström läste insändaren och skrev sedan ett brev till ledningen för Hotell AB Eggers, som drev Ekebacken.

I brevet, som är daterat 9 maj 1960, krävde Ekström bättring. Det står bland annat:

"Tyvärr måste jag personligen kunna konstatera att serveringen därstädes icke bedrives på det sätt som är i överensstämmelse med Lisebergs målsättning. I går, söndag, hände det t.ex. att ambulans fick tillkallas för att hämta en äldre man som på Ekebacken serverats sherry i sådan mängd att han stöp på golvet. Vin- och ölserveringen på Ekebacken måste skötas med största omdöme och med tillräcklig restriktivitet. Det får icke vara så att serveringens huvudsyfte blir att så många flaskor vin och öl skall gå åt som möjligt."

För att betona allvarligt avslutas brevet: "Jag skulle vilja föreslå Eggers högsta ledning att själv ingripa och ställa förhållandena till rätta. Detta torde vara bättre än att vänta till dess systemdirektör Töpffer själv ingriper. Jag ber Eder betänka att detta är en mycket allvarlig sak."