Visningar
Åtgärder

1955

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Dekoratörerna Agneta Pauli och Eric Söderberg ryggar tillbaka för Storsjöodjuret vid den inofficiella invigningen av Båtbanan som äger rum tisdagen den 9 augusti. Foto: Kamerareportage
I likhet med Lustiga Huset är nyheten Paris utrustad med en överraskande golvfläkt. Foto: Kamerareportage
Bläckfisken är en provisorisk attraktionsnyhet i det lika provisoriska södra området. Foto: Okänd
April månad. Det nya södra området med bland annat Vattenbanan tar form. Foto: Kamerareportage
Barnens Dag på Liseberg. Foto: Okänd
Midsommarafton på Liseberg. Bergbanan i bakgrunden och till höger om den ligger Rotor. Foto: Okänd
4-15 september äger en blomsterutställning rum i Konserthallen. Foto: Okänd
Deep River Boys charmar publiken när de uppträder på Stora Friluftsscenen. Foto: Okänd
Den amerikanske storsångaren Lawrence Winters sjunger i Konserthallen. Foto: Okänd
Barnen bjuds på kasperteater i Lilla Paviljongen. Foto: Okänd
Vattenbanan är en av flera provisoriska attraktioner i det nya södra området. Foto: Okänd

Innehåll

Viktiga händelser

Premiär för Båtbanan

Publiken får visserligen vänta några månader men den 12 augusti är det dags för jungfrufärd i Lisebergs storsatsning Båtbanan. Den ny attraktionen går under Berg- och dalbanan, med på- och avstigningsplats vid dess norra kurva.

Förebilden till den 210 meter långa vattenbanan är båtbanan på Tivoli i Köpenhamn. Båtarna, som flyter genom ett sagoland, drivs av vattenströmmen så det är aldrig någon fara för motorstopp. Premiäråret har Båtbanan 13 båtar med plats för fyra personer vardera.

För att hinna öppna Båtbanan denna sommaren blir attraktionen på många sätt ett provisoriskt bygge. Den färdigställs först till säsongen 1956.

Nya södra området tar form

Inför säsongen genomförs den andra etappen av Södra områdets förvandling. Det är det nya, moderna, Liseberg som ska byggas. En ljusare, öppnare och, ur polisiär synpunkt, mer hanterlig nöjespark än tidigare.

- Vi har tagit bort så mycket gammalt och planerar så mycket nytt, så folk kommer inte att känna igen sig, säger Lisebergs vd Einar Ekström som samtidigt är noga med att skruva ner förväntningarna.

- Det här är ett mellanår med genomgripande ändringar, så vänta inte för mycket av Lisebergs ”nya ansikte”. Det kommer att formas till en skönhet så småningom, säger han.

Första etappen var rivningen av den gamla Södra gården där i stort sett allt jämnades med marken, inklusive Lustiga Huset, Radiobåtarna, Spegelhallen, Lilla Varietén och Lilla Friluftsscenen.

Som ersättning planeras två provisoriska attraktioner i år och en sprillans ny dansbana till säsongen 1956. De två provisoriska attraktionerna heter Vattenbanan och Bläckfisken. Dansbanan däremot blir aldrig verklighet (läs mer under nästa rubrik).

Den provisoriska känslan är tydlig för gästerna.

"...allt är inte särskilt tilltalande ännu - vi tänker då närmast på det helt omdanade södra området, som inte smälter in osökt i bilden utan verkar i ödsligaste laget med attraktioner utplacerade litet godtyckligt här och var. Men när sommargrönskan i sinom tid smyger sig fram och dekorerar ramen, och när ordinarie byggnader och attraktioner en gång står på sin plats, då kommer vi säkert att trivas på denna jättelika öppna plats, ett lisebergsfolkets Ladugårdsgärde i miniatyr" skriver Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning inför premiären.

Nej till ny dansbana

Liseberg får inte bygga en dansbana i Södra området. Regeringen avslår en framställning från nöjesparken angående en byggnad som dels ska innehålla lokaler för dans såväl som andra nöjesanordningar.

Tanken var att den nya dansbanan skulle byggas där det gamla Lustiga Huset tidigare fanns.

- Vår framställning avslogs redan i Arbetsmarknadsstyrelsen och att det blivit en regeringsfråga visste jag inte, säger Lisebergs vice vd Olof Calderon till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han fortsätter:

- Avsikten med den nya dansbanan var att flytta den moderna dansen från entrén till parkområdets södra del. När framställningen blev avslagen får vi väl avvakta bättre tider och då komma igen.

Herman Lindholm avlider

På julafton avlider Lisebergs tidigare VD Herman Lindholm, 80 år gammal. Lindholm var stadsfullmäktiges ordförande och Göteborgs ledande kommunalman innan han lämnade dessa poster for att helhjärtat ägna sig åt Liseberg. Han var inte enbart initiativtagare till Liseberg utan även dess första ledare. Herman Lindholm personifierade Lisebergs idé. För honom var Liseberg hans ungdoms dröm, den klasslösa nöjesparken med dansbanor, tingeltangel och försäljning men också med vackra byggnader, blommor, strålande ljus, teater, konserter och varietéer.

Kryssprickarna 10-årsjubilerar

När de engagerades på Liseberg 1946 var en av Kryssprickarnas uppgifter att försöka få stil på gammeldansen och göra den mer populär. Tio år senare konstateras att de har lyckats, åtminstone om man får tro kapellmästaren Nils Friberg.

- Förr var det nästan bara gammalt folk som dansade gammalvals - nu är det en mängd ungdom också. Stilen ja, den tycker vi också har blivit bättre. Kanske tack vare att vi spelat så mycket wienervals, säger han.

10-årsjubiléet firas med en speciell jubileumsvecka i augusti som innehåller olika programinslag, bland annat ett festprogram i Konserthallen. Programmet leds av radions populäre Hilding Peterson. Kryssprickarna själva presenterar några av sina mest populära melodier och även den jubileumsvals som de tillägnats.

Olycka i Lisebergsbadet

Lördagen den 9 juli håller en 10-årig flicka på att drunkna i Lisebergsbadet. Glädjande nog räddas hon av ett snabbt ingripande från personalen och en besökande sjukvårdselev. Badmästaren belönas senare med 50 kronor för ”rådigt ingripande” i samband med olyckan.

Kuriosa

Spelhuset i sikte?

Efter rivningen av gamla Södra gården är första etappen av det nya Södra området alltså klar. Men det finns fortfarande stora planer för Lisebergs södra del, samt det intilliggande Balders Hage.

- Vi har t. ex. bron över Mölndalsån till området Balders hage i nästa etapp samt utbyggnaden av den platsen. Ritningarna är klara. Där kommer nya Lustiga huset att ligga om ett par år, om allt går som beräknat, säger Lisebergs vd Einar Ekström till Göteborgs-Tidningen.

Med facit i hand dröjer det 30 år innan ett lustigt hus byggs öster om Mölndalsån. Och det sker inte i Balders Hage.

Däremot finns redan nu planer på något som påminner om Spelhuset (premiär 1969).

- Där det tidigare Lustiga huset låg skall uppföras en tvåvåningsbyggnad med racerbana, spegelhall, "mystiskt hus", skjutbanor och automathallar. Den tänker vi bygga så att det kan vara öppet även vintertid som ett Liseberg i miniatyr, säger Ekström.

Dålig akustik i Konserthallen

Konserthallen må vara en pampig och vacker byggnad. Men ljudkvaliten i samband med konserter blir aldrig fullt tillfredsställande. Detta påpekas på olika sätt i stort sett varje år och 1955 är inget undantag. I en artikel i Göteborgs-Tidningen kan man bland annat läsa följande:

"De flesta byggnader i övrigt på området har under årens lopp kostats på genomgripande omdaningar. Vad Konserthallen beträffar har det stannat vid några arrangemang för att avhjälpa de svåraste akustiska bristerna. Men envar vet, och det ger sig tillkänna vid varenda konsert, att akustiken i detta glashus är och förblir oförbätterlig.

Alltifrån sin tillkomst 1923 - Kongresshallen hette den då - har lokalen berett musiker, sångare och åhörare bekymmer. Bristerna blottades tämligen omilt redan vid den stora musikfest, som hölls här utställningssommaren.

Det är fortfarande likadant med akustiken, nyckfull och oberäknelig som den är blir ingen klok på den, vare sig de uppträdande eller åhörarna. Om salen är glest besatt eller full med folk, betyder i stort sett inget - akustiken krånglar, om än på något olika sätt. De besynnerligaste störningar uppstår. Lokalen fungerar som en illa inställd radioapparat, och att njuta musik inom dess väggar är en omöjlighet."

Värmen stoppar fyrverkeri

1955 har Liseberg redan haft sin beskärda del av bränder. Tyrolerhallen, Reklamtornet och Blå Tåget försvann alla i lågorna och förra sommaren brann det i Balders Hage. När en värmebölja drar in över Göteborg i slutet av juli tar man därför inga risker.

- Vi har skärpt brandberedskapen som aldrig förr, säger Lisebergs vice vd Olof Calderon. Här är så mycket brännbart inom Lisebergs murar att vi inte tar några som helst risker. En eldsvåda skulle bli rena katastrofen.

Ett exempel på den skärpta beredskapen är att fyrverkeriet ställs in under den varma och torra perioden. Dessutom tänds inga marschaller och naturparken på berget stängs. Man vill inte riskera att någon kastar en cigarett eller tändsticka i grönskan.

Chalmerister omhändertagna utanför entrén

Fem chalmerister som säljer kortégeprogram utanför Huvudentrén omhändertas av Lisebergs vakter i slutet av april. Vakterna anser att chalmeristernas försäljningsmetoder inte är acceptabla.

- Vi varken hindrade trafiken eller störde publiken som skulle till Liseberg, förklarar CCC-ordföranden Ulf Schröder till Arbetarposten. När jag på ett ganska bryskt och obehagligt sätt blev förd in till Lisebergs polisstation blev givetvis också saken uppklarad. Polisen känner ju oss vid det här laget och vet att det aldrig är några ligistfasoner som ligger bakom vår programförsäljning.

Till vakternas försvar ska sägas att chalmeristerna tillvägagångssätt ibland går över gränsen. Som den gången då flera chalmerister gick upp på scenen i Cabarethallen mitt under pågående föreställning och störde ett balansnummer så att artisten vägrade arbeta mer.

- Chalmeristernas säljmetoder är ofta för aggressiva, säger Lisebergs vd Einar Ekström. Att mina vakter ingrep i går måste berott på att de verkligen hade fog för sina anmärkningar. Om jag själv varit närvarande vid diskussionen i går kväll hade det hela säkert kunnat avvärjas utan polisingripande på ett smidigare sätt.

Paris får kritik

Om det är en allmän åsikt låter vi vara osagt, men det är inte alla som uppskattar det nya lustiga huset Paris. I en insändare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 24 maj går följande att läsa:

"På Liseberg finns bakom ”Wasserbahn” ett hus som kallas ”Paris”. Kommer man till kassan från det håll, där Lilla Entrén är belägen, kan man även få se ordet HUMOR med stora bokstäver. Huset innehåller ingenting, som man kan kalla humor. Det hela går ut på att kjolarna på flickorna skall blåsa upp osv. Man kommer ut på en estrad, helt ovetande om vad som komma skall. Nedanför syns förväntansfulla ansikten. Man föses fram till en rörlig ”brygga”, som man skall gå över, och man får det, välmenande rådet att hålla i räcket. I samma stund man tar ett steg, blåser någon med tryckluft, så att kjolen blåser upp. Vilt jubel från de manliga åskådarna, som givetvis är dominerande. Hur kan någon hitta på något så smaklöst och dumt? Och sådant skall man betala dyra pengar för att vara med om. Nej, skaffa bort det huset med det snaraste. Någon ekonomisk förlust kan det knappast bli, och folk kan åter tänka på Lisebergs nöjeskommitté med någon aktning. Som det nu är, förstörs bara en trevlig kväll av en ytterst fantasilös och tarvlig upplevelse". Undertecknat av signaturen Besviken på Lisebergs nöjeskommitté.

Naturligtvis finns det människor som inte höll med. I en krönika i tidningen Ny Tid skriver signaturen Hacko bland annat följande:

"Men att det inte är humor i detta att lyfta damkjolar med tryckluft det vill vi inte gå med på. Det är djup humor. Den kan bara jämföras ifråga om djup med den som tar sig sådana uttryck som att rycka undan stolen när någon ska sätta sig. Men det gäller för damerna att vara beredda."

Premiär för Särskolans dag?

Det är inte till hundra procent klarlagt men kanske är detta året då det som långt senare ska kallas Särskolans dag har premiär. Det är barn på CRM-daghemmet i Göteborg, ett daghem och skola för barn med central motorisk rubbning, som tillsammans med sina lärarinnor bjuds in till karusellåkning och annat skoj.

För barnens skull öppnar Liseberg en timme tidigare. Vaktmästare och övrig personal finns till hands då glädjestrålande barn bekantar sig med Lilla Pariserhjulet, Radiobilarna och de andra karusellerna. Det mycket uppskattade besöket avslutas med fika på Bengtas Café.

Den 8 augusti är det dags för ett liknande arrangemang. Då bjuds 24 poliobarn in till karusellåkning och fika.

Dödshopp inställt

Den 16 juni är det tänkt att den danske artisten Eddy Polo ska uppträda på Liseberg. Göteborgarna ska få se honom göra ett så kallat dödshopp från en 16 meter hög mast och landa på en 40 centimeter tjock skumgummidyna. Men det blir inget uppträdande. Några dagar tidigare misslyckas Polo med hoppet i Aarhus och förs till sjukhus med svåra smärtor och befarade inre skador. Polo meddelar att han inte kan fortsätta med numret.

Frasse - Lisebergs trognaste besökare

84-årige Frans Svensson är tveklöst Lisebergs trognaste besökare. I stort sett varje kväll sedan 1926 har han tagit en svängom på Polketten, förutom de få gånger då han varit sjuk. Som ständig dansgäst blev han snart "Frasse" med både orkestern och de andra stammisarna.

Han räknar med att det blivit några tusen besök genom åren, troligen fyra eller fem. Rutinen är alltid densamma: varje kväll strax före klockan åtta går han till Liseberg, och då han bor i Krokslätt använder han alltid lilla entrén i söder.

- Den ligger för det första närmast bostaden och för det andra slipper jag passera Stora Dansbanan och höra släpmusiken, säger han.

Frans är så pass uppskattad att han i fjol fick sin egen vals - Frasses Vals - komponerad av Kryssprickarnas pianist Harald Thunberg.

Nyheter i korthet

 • Enligt Lisebergs vd Einar Ekström har man i år kommit så långt att inte en enda byggnad i nöjesparken är i det primitiva skick som under öppningsåret 1923. Allt är moderniserat och förbättrat, varenda elledning och avloppsledning har bytts ut.
 • I Sluttningen i Södra området har det sprängts. I det terrasserade området finns nyplanterade häckar och soffor, varifrån man får fin utsikt över den delen av nöjesparken. Alldeles intill, där Lilla Friluftsscenen fanns tidigare, har en hel serie nöjesattraktioner för barn fått sin plats.
 • En ny automathall med tyska apparater finns också i söder.
 • Strumpspelet och Björnskyttet heter årets spelnyheter. Även Fiskdammen och Pilkastningen presenteras i ny skrud.
 • Spelmanspojkarna firar 25 år på Liseberg.
 • Populärprogrammen och Ungdomens jazzkvällar, som fick så stor uppskattning i fjol, återkommer även i år i Konserthallen.
 • Ett nytt polisvaktkontor byggs i Södra området, där Radiobåtarna tidigare fanns. I samma byggnad återfinns sjukrum, lokal för radioutsändning, musikerrum med mera.
 • American Bar heter den nya snabbmatserveringen i söder. Den öppnar först mitt under säsongen. I år är inredningen provisorisk. Först nästa år är serveringen helt klar.
 • Den lilla spelbyggnaden som tidigare låg framför Lustiga Huset ar flyttad åt sidan och inrymt i ett nybygge.
 • Hovsångerskan Birgit Nilsson gör stor succé när hon uppträder i Konserthallen den 27 juli.
 • Jussi Björling ställer in sitt Lisebergsframträdande den 10 augusti. Förkyld, hävdar agenturen. Nervkollaps, hävdar pressen.
 • Författaren Moa Martinsson deltar i Författarafton i Konserthallen den 5 augusti. En som också medverkar är Karl Gerhard.
 • Jazzsaxofonisten Stan Getz spelar i Konserthallen i samband med Musikernas Dag den 30 augusti.
 • En brandmur byggs mellan VARA-Restauranten och Huvudrestauranten. Dessutom rustas VARA-Restaurantens kök upp och personalen får nya omklädningsrum.
 • Cabarethallen får en ny belysningsanläggning. Den tidigare, som var från 1923, var opraktiskt nog placerad bakom scenen. Den nya placeras som en loge, till vänster framför scenen, vilket gör att ljusmästare Jernqvist bättre kan följa händelserna på scenen. På höger sida om scenen placeras också en loge, avsedd för publik.
 • Bergbanans vävväggar är ruttna. De bytts ut om masonitplattor.
 • Miss Universum 1955, Hillevi Rombin, visar upp sig på Friluftsscenen den 26 augusti.
 • En fontän placeras framför Cabarethallen.
 • En ny transformatorstation byggs under Berg- och dalbanan. Den gamla var av trä så med tanke på brandrisken byggs den nya i betong.
 • Att Båtbanan och American Bar byggs under pågående säsong är unikt i Lisebergs historia. Enligt Lisebergs vd Einar Ekström är det första gång som det sker.
 • Barockfesttåg kallas ett par nya väggdekorationer i Festvåningen. De är skapade av dekoratören Eric Söderberg.
 • Den röda spårvagnen går numera till Liseberg från Lundbys ändhållplats, vilket ökar Hisingsbornas möjligheter att ta sig till nöjesparken.
 • Säsongens glädjebud till badsugna göteborgare kommer i slutet av augusti: "Vi kan redan utgå ifrån att Lisebergsbadet kommer att stå till göteborgarnas disposition även nästa sommar, 1956" säger Lisebergs vd Einar Ekström. Detta trots att Valhallabadet slagit upp sin portar.
 • Inför vintersäsongen byggs en ny bar i Rotundan. Där serveras kaffe, läsk, juicer och diverse drinkar - alkoholfria ska tilläggas. Bland annat presenteras en longdrink som heter Malte.
 • På tal om Malte. I juli och augusti ger sig Malte Johnsons orkester ut på en tre veckor lång Norrlandsturné. Under tiden spelar ett antal orkestrar på Stora Dansbanan.

Attraktioner

Spel

Underhållning

Underhållningsprogrammet

Klicka här för att läsa stora delar av underhållningsprogrammet

Höjdpunkter

Temadagar

 • Barnens Dag, 3-4 september
 • Musikernas Dag, 30 augusti
 • Sverige-Amerikadagen, 28 augusti

Fakta

Öppethållande: 23 april-14 september.

Väder: En kall vår följt av en varm och torr sommar.

Entréavgift: 75 öre för vuxna (1 kr lördag-söndag efter kl. 18, 75 öre söndagar och helgdagar före kl. 18, 50 öre lördagar och helgdagsafton före kl. 18 och 25 öre måndag-fredag före kl. 18 ). 25 öre för barn.

Antal dagsbesökare (exkl. försålda säsongkort): 1 833 541 (1954: 1 733 192).

Försålda säsongkort: 2 211 (1954: 2 606).

Bästa dag: 30 april, 34 958 gäster.

Sämsta dag: 28 april, 1 755 gäster.

Lisebergsbadet öppet: 5 juni-2 september.

Antal badande: 54 017 (1954: 32 048).