Visningar
Åtgärder

1947

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
"Den lilla sparven",Edith Piaf, uppträder i Konserthallen och Cabarethallen. Foto: Liseberg
Svingoplan heter årets nya åkattraktion. En blivande Lisebergsklassiker. Tack till Arne Lindgren för bilden! Foto: Ove Lindgren
10 juni. Vattenfallet norr om Bengtas Café byggs. 40 år senare ligger Lisebergbanans station och Järnvägsrestaurangen på Bengtas gamla plats. Foto: Liseberg
Barnkarusellen provkörs i samband med pressvisningen inför säsongstarten. Foto: Kamerareportage
Juli 1947. Amerikanska flottan ligger i hamn. Självklart besöks Liseberg och Lustiga Huset! Foto: Kamerareportage
Dragkamp i samband med Garnisonens dag den 10 augusti. Foto: Kamerareportage
Barnkarusellen på södra terrassen roar de yngsta. Till vänster skymtar Bergbanan och till höger reser sig klocktornet vid Lustiga Huset. Foto: Ove Lindgren

Innehåll

Viktiga händelser

Edith Piaf uppträder på Liseberg

I början av 1947 reser Lisebergs VD Einar Ekström till Paris. När han återvänder har han bokat stjärnsångerskan Edith Piaf. Piaf gör sex framträdanden på Liseberg under perioden 16-17 och 19-22 juni. De fem första äger rum i Konserthallen och det sista, avslutningsföreställningen den 22 juni, i Cabarethallen. Lördagen den 21 juni bjuder Piaf på ett extranummer i form av en nattiné med start klockan 23 i Konserthallen.

Hotellaktiebolaget Engelbrekt bildas

I februari 1947 föreslår Lisebergs styrelse att Liseberg ska engagera sig i det provisoriska hotell som ska byggas på Heden. Liseberg kan exempelvis genom bildandet av ett dotterbolag ta på sig att sköta driften av hotellet. Hotellet byggs på initiativ av den socialdemokratiske kommunpolitikern Arne Berggren, tillika ledamot i Lisebergs styrelse.

Den 17 juni blir förslaget verklighet då Hotellaktiebolaget Engelbrekt registreras hos Kungliga Patent och Registreringsverket. Dotterbolagets styrelse utgörs av Lisebergs styrelseordförande, spårvägsmannen Carl Richard Carlsson, Lisebergs VD Einar Ekström, Lisebergs vice VD Olof Calderon, förrådsföreståndaren John Fagerberg och fastighetsdirektören Frans Persson. Till hotellföreståndare utses Arne Berggren.

Svingoplan har premiär

Det tar tid att få den på plats, men i juni står den där framför Veckans RevySvingoplan, Lisebergs nya åkattraktion. Vad ingen vet då är att den ska finnas i parken i 35 år och senare bli ihågkommen som en av nöjesparkens mest klassiska attraktioner.

Planetariet tackar för sig

Planetariet gör sin sista säsong på Liseberg. Svenska Astronomiska Sällskapet, som äger all utrustning, säljer den till USA. I oktober ligger allt nedpackad i kartonger i väntan på frakt över Atlanten. Till säsongen 1948 byggs Planetariebyggnaden om till Lisebergsteatern.

Olycka i berg- och dalbanan

I maj inträffar en olycka i Berg- och dalbanan och attraktionen hålls stängd i en vecka. Inget konstruktionsfel upptäcks utan olyckan kan ”möjligtvis bero på felaktig kurvbromsning av föraren”. Innan Bergbanan öppnas igen kräver polisen att endast fastanställd personal får lov att köra attraktionen. Lisebergs ledning anser att kravet är motiverat. ”En person, som kanske hela dagen gått i tungt arbete, kan icke alltid på kvällen sätta sig såsom förare med den psykiska och fysiska spänst, som denna uppgift kräver” resonerar man.

Kul kuriosa

TV-apparat på Liseberg?

I oktober får Lisebergs vice VD Olof Calderon och styrelsens vice ordförande Osvald Arnulf-Olsson i uppdrag att kontakta civilingenjör Hans WerthénKungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet är att diskutera möjligheten att sätta upp en televisionsapparat på Liseberg. Året innan var Werthén i USA för att studera televisionen och dess framtidsmöjligheter. Calderon har redan varit i kontakt med det Londonbaserade företaget Electrical and Musical Industries Ltd och därifrån inväntas prisuppgifter.

Det visar sig att kostnaden för att sätta upp en televisonsapparat är för hög, så Liseberg väljer att avvakta. Det kommer att dröja till 1950 innan televisionen presenteras på Liseberg.

Attraktioner

Spel

 • 13-spelet
 • 3-slaget NY
 • Automathall I
 • Automathall II
 • Clippern
 • Crown & Anchor
 • Duellskjutningen NY
 • Excellentbanan
 • Fiskdammen
 • Flygbomben
 • Färgspelet
 • Hopplan
 • Kinaspelet
 • Konfektbörsen
 • Kraftmätarna
 • Mekaniska skjutbanan
 • Pilkastningen
 • Pyramiden
 • Skarpskyttet
 • Super Play
 • Terrängskjutbanan
 • Vågarna
 • Åbyspelet

Artister – ett urval

Nyheter i korthet

 • Lisebergs 25-årsjubileum (25:e säsongen) firas med en speciell fest- och jubileumsvecka 25-31 augusti.
 • Festskriften Boken om Liseberg, skriven av Erik Bergendahl, ges ut.
 • Karl Gerhard uppträder i Cabarethallen och på Stora Friluftsscenen.
 • Miniatyrkraftmätaren 3-slaget och Duellskjutningen är nya.
 • Fastigheten på Södra Vägen 76 köps vilket ger ett ökat markområde på cirka 1 000 kvm.
 • Vattenfallet norr om Bengtas Café anläggs.
 • Olof Calderon, VD på Liseberg 1963-1973, utses till vice VD.

Underhållning

Hela underhållningsprogrammet

Klicka här för att läsa hela underhållningsprogrammet

Fakta

Öppethållande: 30 april-14 september.

Väder: Varmt och torrt, vilket i stor utsträckning gör att göteborgarna söker sig till badstränderna.

Entréavgift: 50 öre för vuxna och 25 öre för barn (25 öre för alla vardagar innan kl. 18).

Antal besökare (exkl. försålda säsongkort): 1 836 959 (1946: 1 781 612).

Försålda säsongkortkort: 2 550 (1946: 2 777).

Bäst besökta dag: 14 september, 36 829 gäster.

Sämst besökta dag: 8 september, 2 266.