Visningar
Åtgärder

1940

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Mars månad 1940 och vintern håller fortfarande ett fast grepp om Göteborg. Snart öppnar Liseberg och då är den nya Huvudentrén klar. Foto: Kamerareportage
Första paret ut på Rotundans dansgolv. Den historiska invigningen äger rum den 10 januari 1940. Foto: Kamerareportage
Vattenpolo i Lisebergsbadet mellan Neptun och S02 Foto: Kamerareportage
I samband med bygget av den nya entréfasaden presenteras Lisebergs första pariserhjul. Till höger syns den nya Huvudentrén. Foto: Liseberg
Ett myller av badsugna gäster på Lisebergsbadet. Scener som denna, i maj månad 1940, är vanligt förekommande på det populära badet. Foto: Kamerareportage
Årets nya varuspel, Konfektbörsen, utlovar alltid vinst. Till vänster skymtar Tyrolerhallen. Foto: Kamerareportage
Simmerskan Sally Bauer lär ut dykteknik på Lisebergsbadet. Foto: Kamerareportage
Personalen informeras om luftskydd och annat som är viktigt att tänka på i krigstider. Lokalen som de sitter i är Konserthallen. Foto: Kamerareportage
Trumpetaren i Åke Fagerlunds orkester tar ton på Stora Dansbanan. Paret till höger heter Inga Theodorsson och Erik Larsson. Foto: K.W. Gullers, Creative Commons

Innehåll

Viktiga händelser

Första dansen på Rotundan

Bygget påbörjades redan hösten 1938 men nu är den äntligen klar - Rotundan, Göteborgs nya danspalats. Den historiska invigningen äger rum den 10 januari 1940. Rotundan, eller Rota som göteborgarna kommer att kalla den, är en modern danslokal av kontinental typ som har plats för 1 200 dansande.

Det är mörka tider. Kriget rasar i resten av Europa. Något som Lisebergs styrelseordförande, generalkonsul Erland Erlandsson, påminner om när han talar på invigningsdagen. Men han säger också att ”den nattsvarta pessimismen får inte ta överhanden. Även i dessa bistra tider är en avspänning i nervkriget endast nyttigt.”

Om det beror på avspänning eller ren dansglädje får vara osagt - Rotundan är en stor succé från dag ett. Onsdagar, lördagar och söndagar dansas det, från januari till maj. Och under hösten börjar det om igen!

Ny Huvudentré

Till premiären byggs hela fasaden mot Örgrytevägen om. Mest utmärkande är den nya entrébyggnaden, som till skillnad från sin föregångare har två torn i stället för ett. Entrén har dessutom fler vändkors och är utrustad med ett vaktkontor. Längs den nya fasaden, som sträcker sig från Huvudentrén till den nyöppnade Rotundan finns Lisebergs första pariserhjul, som under många år blir en symbol för parken.

Historisk prishöjning

Ända sedan 1924 har ordinarie entréavgift varit 50 öre för vuxna och 25 för barn. Tanken är att behålla dessa priser, men på grund av fördubblad nöjesskatt - som införs från 1 juli - höjs priset till 60 respektive 30 öre. Årskort ligger färdigtryckta men säljs inte, på grund av den förkortade säsongen och nyss nämnda skatt.

Första försvarsobligationen säljs på Liseberg

Söndagen den 1 september är det medborgarfest på Liseberg. Den viktigaste punkten på programmet är försäljningen av försvarsobligationer till allmänheten. Egentligen är säljstarten planerad till måndagen men riksgäldskontoret godkänner en tjuvstart på Liseberg.

Försvarsobligationer är statliga obligationer som säljs under kriget och där intäkterna används till upprustning och beredskap. Försäljningen på Liseberg inbringar 329 200 kronor, varav Liseberg själva står för 5 000 kronor.

Förste köpare på Liseberg - och därmed även i Sverige - blir stuveriförman Magnus Eriksson som köper tre obligationer à 100 kronor i en av de sex bankkioskerna som är uppställda på nöjesfältet. Som första köpare får Eriksson en silverskulptur föreställande Lisebergstornet av Lisebergs vd Herman Lindholm.

Andra världskrigets påverkan

Ett mörklagt Liseberg

Säsongen 1940 påverkas framför allt av två saker: mörkläggningen i maj månad och bensinransoneringen. Mörkläggningen gör att den traditionsenliga premiären på Valborgsmässoafton skjuts upp till den 29 maj. Säsongen blir därför endast 113 dagar lång, jämfört med 142 dagar 1939.

Att Liseberg öppnar en månad senare än normalt påverkar naturligtvis både publiksiffran som intäkterna. Nöjesfältet besöks av 879 585 människor, att jämföra med rekordåret 1939 då 1 274 692 passerade vändkorsen.

Skyddsrum i parken

En förutsättning för att Liseberg ska få öppna efter att mörkläggningen hävs är att skyddsrum byggs i parken. Sex stycken krävs: på parkeringsplatsen utanför Huvudentrén, på båda sidor om Spegeldammen, vid Lilla Friluftsscenen i södra gården, vid Bohusentrén (södra entrén) och vid gamla pappersbruket innanför Huvudentrén. Totalt ger dessa skydd åt cirka 3 000 personer.

Kan kvinnor ersätta män?

Med risk för att stora delar av den manliga personalen ska kallas in till militärtjänstgöring utreder Lisebergs ledning i vilken utsträckning manlig personal kan ersättas av kvinnlig. Det framgår att endast 40 av 93 befattningar kan ersättas med kvinnor. Den kvinna som övertar en manlig tjänst får 80 % av mannens lön, detta enligt samma modell som Göteborgs Spårvägar använder sig av.

Skjutglada gäster

Intresset för Lisebergs skyttebanor är stort under sommaren. Så stort att en ny bana byggs - Terrängskjutbanan.

- Det har aldrig varit sådan trängsel och så många skyttar på våra banor som i sommar. Nu ser det faktiskt ut som alla yngre människor skulle träna upp sig i skjutskicklighet under ett Lisebergsbesök. Det är tydligen det ökade försvarsintresset vi ha att tacka för den saken, säger Lisebergs vd Herman Lindholm till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Till en början är det svårt att få tag i gevär (endast sju stycken har skramlats ihop i början av juli). Samma sak gäller kulor.

Populär cykelparkering

Bensinransoneringen under andra världskriget gör att folk cyklar mer än vanligt. Utanför Liseberg huvudentré byggs bilparkeringen om till cykelparkering och mot en avgift på 15 öre ser vaktmästaren till så att cykeln står kvar även efter besöket. Inledningsvis finns det plats för 200 cyklar men kapaciteten ökas på efter hand.

Radiobåtarna och Autodromen står still

Bensinransoneringen gör även att åkattraktionerna Radiobåtarna och Autodromen hålls stängda hela säsongen. Detta på grund av att båtarna i den förstnämnda och bilarna i den sistnämnda drivs med just bensin.

Autodromen stängdes redan i slutet av föregående säsong och, ska det visa sig, öppnas aldrig igen. Radiobåtarna däremot kommer igång igen 1941 men drivs då, efter mycket experimenterande, med karbid.

Luftskyddsövningar i Kongresshallen

Under fem sommarsöndagar utbildas ett 30-tal ur Lisebergs personal i att vårda krigsdrabbade människor. Sjukgymnast Frans Huwing undervisar i förbandslära medan kapten Friländer leder gasskyddskursen, allt under överinseende av Lisebergs luftskyddschef Hardy Johansson. Personalen får bland annat öva på bränn- och kylskador, blödningar, medvetslöshet och epilepsi.

- Resultatet av denna kurs har blivit synnerligen gott. För egen del är jag särskilt tacksam mot ledarna, som utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete, och mot personalen på Lise­berg, som offrat sin tid. De arbeta till klockan tolv på lördagskvällen - en t.o.m. till klockan två på natten! - och så börja de på kursen klockan tio för att efter lektionerna fortsätta att arbeta till klockan 11 på kvällen [...] Det är väl bevis på deras intresse för saken, säger Johansson till Göteborgs-Posten.

Artistprogrammet ett svårt pussel att lägga

Kriget försämrar rörligheten för alla människor, så även de artister som under normala förhållanden reser jorden runt för att visa upp sina konster. Lisebergs artistbokare får därför svettas extra mycket för att fylla programmet i Cabarethallen och på de båda friluftsscenerna. Men trots ett halverat utbud och flera sena återbud tycks publiken uppskatta vad som bjuds.

Nyheter i korthet

  • Varuspelet Konfektbörsen är nytt för året.
  • Civil polis och journalister får betala skatt för att komma in i parken. Tidigare har de kommit in gratis.
  • Bragdmedaljören och dubbla Europamästaren i simning, Björn Borg, lockar 600 åskådare till Lisebergsbadet den 30 augusti. Borg passar på att slå banrekord på både 200 meter fritt (2.21.9 min) och 100 meter ryggsim (1.13.0 min).
  • Fler nyheter i krigets tecken: Liseberg köper ett gengasaggregat till bolagets lastbil. Kostnad 2 175 kronor.

Attraktioner

Spel

Underhållning

Hela underhållningsprogrammet

Klicka här för att läsa hela underhållningsprogrammet

Ett urval

Evenemang

  • Kvinnan i det offentliga livet, 5 september
  • Medborgarfest för försvarslånet, 1 september

Herman Lindholm sammanfattar säsongen

Några ord från Lisebergs verkställande direktör i samband med säsongsavslutningen.

"Mörkläggningen i våras, det var en mörk tid det. Vi kunde inte öppna förrän i slutet av maj, och så förlorade vi, ja säkert 300 000 besökande. Därför voro vi ju från början inte direkt inställda på någon rekordsommar med stora publiksiffror. Men vi hade en ovanlig juni, det måste jag säga. Hade vi faktiskt inte under den månaden inte mindre än 20 000 fler besökande än under juni 1939. Men så hade vi också en solig, vacker försommar. Sedan kom det regn, och något som till och med var värre än regnet: kommunikationssvårigheter. Vår trägna publik från landsbygden runt omkring har i sommar säkerligen inte haft samma tillfälle till Lisebergsbesök, och några turistande utlänningar att tala om har det inte varit, vi ha ju knappast ens kunnat få hit våra engagerade utländska artister. 50 procent av dessa ha inte kunnat komma." - Göteborgs-Posten, 19 september 1940.

Fakta

Öppethållande: 29 maj-18 september (113 dagar).

Väder: Många solfattiga dagar under sommaren, vilket påverkade badfrekvensen.

Entréavgift: 60 öre för vuxna och 30 öre för barn under 14 år (30 respektive 15 öre vardagar 14-18).

Antal besökare: 879 585 (1939: 1 274 692).

Försålda årskort: Inga.

Bäst besökta dag: 1 juni, 25 653 gäster.

Sämst besökta dag: 17 september, 525 gäster.